Privacy verklaring - Keukenstudio Kruize

LOGO KRUIZE KEUKENSTUDIO
Inspirerend
LOGO KRUIZE KEUKENSTUDIO
Ga naar de inhoud


Keukenstudio Kruize
 
Weg en Bos 50, 2661 DK Bergschenhoek,
 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
 
Contactgegevens:
 
http://www.keukenstudiokruize.nl/
 
Weg en Bos 50
 
2661 DK Bergschenhoek

 
 
010 - 511 14 44

 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
 

Keukenstudio Kruize verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Voor- en achternaam
 
- Adresgegevens
 
- Telefoonnummer
 
- E-mailadres

 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keukenstudiokruize.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Keukenstudio Kruize verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
- Keukenstudio Kruize verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
 

Keukenstudio Kruize neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keukenstudio Kruize) tussen zit. Keukenstudio Kruize gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
- Betalingssysteem
 
- Facturatieprogramma

 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
 

Keukenstudio Kruize bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
 
Persoongegevens blijven bewaard tot de behandeling is gedaan en de betaling binnen is. De reden hiervoor is om het goed af te sluiten.

 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
 

Keukenstudio Kruize deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keukenstudio Kruize blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Keukenstudio Kruize uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 
- Belastingdienst

 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
 

Keukenstudio Kruize gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keukenstudio Kruize en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keukenstudiokruize.nl.

 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 
 
Keukenstudio Kruize wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
 

Keukenstudio Kruize neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keukenstudiokruize.nl. Keukenstudio Kruize heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 - Verschillende wachtwoorden.

 
Terug naar de inhoud